Dodatne usluge

U suradnji sa našim kooperantima možemo Vam ponuditi:

- Usluge postavljanja alarmnih sistema
- Klimatizacijske usluge
- Vodoinstalaterske usluge
- Suhozidanje (Knauf i Rigips)
- Usluge fasadnih radova
- Keramičarske usluge

Isto tako možemo Vam ponuditi i kompletnu izgradnju po sistemu "ključ u ruke".

END CONTAINER